Virtual Office - Company Headquarters

Internet v každej kancelárii
~ 300 Mb/s ~

img

24 hodinová služba s kamerovým systémom

img

Parkovanie pre klientov
a ich návštevy

img


Virtuálna kancelária – Sídlo spoločnosti

Spoločnosť CITY BUILDING ponúka vo svojej administratívnej budove využívať adresu ako kontaktnú adresu alebo sídlo Vašej spoločnosti, vrátane poskytovania služieb, ktoré s tým súvisia.

 

Základom virtuálnej kancelárie je možnosť využívať našu adresu ako kontaktnú adresu/sídlo Vašej spoločnosti, vrátane prijímania a doposielania pošty na Vami zvolenú adresu, a ďalšie služby poskytované po vzájomnej dohode.

Virtuálna kancelária – sídlo je určené

 • pre podnikateľské subjekty, ktoré si z rôznych dôvodov nechcú (nevyžaduje to povaha ich predmetu činnosti), alebo nemôžu prenajať vlastné administratívne priestory,
 • pre nové spoločnosti etablujúce sa na trhu,
 • pre spoločnosti, ktoré sa venujú maloobchodnej činnosti,
 • pre obchodné zastúpenia (aj zahraničných firiem),
 • pre spoločnosti, ktoré sa venujú občasným, nie pravidelným obchodom,
 • pre spoločnosti, ktoré potrebujú optimalizovať svoje prevádzkové náklady,
 • pre živnostníkov, ktorí uvažujú o zmene formy podnikania prechodom na obchodnú spoločnosť.

Základné služby viruálnej kancelárie

 • sídlo firmy
 • viditeľné označenie sídla spoločnosti
 • prijímanie a úschova došlej pošty
 • avízo o prijatej pošte ( formou sms, e-mailom, telefonicky )
 • doposielanie pošty na Vami požadovanú adresu Cenník